ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Παρέχουμε στη ναυτική βιομηχανία ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, μηχανικές μελέτες και εκπαιδευτικά γυμνάσια.

Οι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση κάθε ναυτικού ζητήματος είναι Πρώτοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί και Μηχανολόγοι με σημαντική ναυτική προϋπηρεσία τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά.

Blueprint of vessel

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ

Οι συνεργάτες μας εξειδικεύονται στην εκπόνηση νέων μελετών και σχεδίων για κατασκευή καθώς και για ανακατασκευή κάθε τύπου πλοίου σε ειδικά προγράμματα τεχνολογίας 3D.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Consulting agent explains the details of the project

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλύπτοντας το σύνολο των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων σχετικά με τα ναυτιλιακά ζητήματα, είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε κάθε συμβουλή.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Ship propeller to undergo survey

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Έμπειροι επιθεωρητές είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν σε κάθε είδους επιθεώρηση πλοίου, μηχανών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ