ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Ως τεχνικό γραφείο αναλαμβάνουμε και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε κάθε είδους πλωτό ναυπήγημα ή πλοίο καθώς και στα τεχνικά και μηχανικά μέρη αυτών. Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε:

 • Επιθεωρήσεις κατάστασης πλοίου
 • Επιθεωρήσεις μετά από βλάβες ή και επισκευές
 • Έλεγχος βάρους πλοίου
 • Επιθεωρήσεις προαγοράς πλοίου
 • Επιθεωρήσεις πριν και κατά το πέρας της ναύλωσης
 • Επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρχων λιμένα
Bulk carrier propeller to undergo survey

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλύπτουμε συμβουλευτικά ολόκληρο το ευρύ πεδίο των ναυτιλιακών τεχνικών και οικονομικών υποθέσεων. Μερικές από τις βασικές μας αρμοδιότητες είναι:

 • Προετοιμασία κάθε είδους τεχνικής μελέτης η οποία είναι αναγκαία την για έγκριση ναυσιπλοΐας του πλοίου
 • Προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας, ιδίως για επενδύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη πλοιοκτήτη / γενικών διευθυντών πλοιοκτητριών εταιριών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της ασφαλούς διαχείρισης και της λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας( σε ακολουθία με τον ISM Code, ISO 14000 and ISO 9000)
 • Διενέργεια αξιολογήσεων ασφάλειας πλοίων και προετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίου
 • Διαχείριση, παρακολούθηση, συντονισμός και αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων στη θαλάσσια βιομηχανία

Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε σχεδόν κάθε επιθεώρηση τόσο στα γραφεία των πλοιοκτητριών εταιρειών όσο και στα πλοία αυτών. Βασικοί έλεγχοι αποτελούν:

 • Εσωτερικός έλεγχος στο πλαίσιο του διεθνούς κώδικα ασφαλούς διαχείρισης
 • Εσωτερικός έλεγχος στο πλαίσιο του διεθνούς κώδικα για την αποφυγής έκνομων ενεργειών στο πλοίο
 • Ενεργειακοί έλεγχοι
 • Έλεγχοι διαδικασιών ναυσιπλοΐας
 • Έλεγχοι στο πλαίσιο της ναυτικής σύμβασης εργασίας

Συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή του κώδικα ISPS στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας έχει παρακολουθήσει σεμιναριακές επιμορφώσεις από την διεθνή ένωση νηογνωμόνων (IACS) η οποία έχει εγκριθεί ως αναγνωρισμένος οργανισμός ασφαλείας.

consulting-600x400

Δίνοντας έμφαση στην καθεαυτή λειτουργία των πλοίων, καθώς και στα συμφέροντα των πλοιοκτητών έχουμε πραγματοποιήσει σύνολα ενεργειών που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυξάνοντας συνάμα την ποιότητα και την ταχύτητα και μειώνοντας παράλληλα τις καθυστερήσεις και τα κόστη. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμες αξιολογήσεις ασφάλειας πλοίων και επί σκηνής έρευνες της ασφάλειας σε διάφορους τύπους πλοίων (πλοία μεταφοράς φορτίου, επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς αερίου, πλοία μεταφοράς τσιμέντου, κ.α.)
 2. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά σχέδια ασφάλειας πλοίων που έχουν εγκριθεί από RSOs
 3. Έχουμε παραθέσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των ναυτιλιακών εταιρειών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ενότητες που ορίζονται από τον ΙΜΟ
 4. Εχουμε παραθέσει σειρά σεμιναρίων κατάρτισης για το πλήρωμα και τους πλοίαρχους των σκαφών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ενότητες που ορίζονται από τον ΙΜΟ
 5. Ως εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές πλοίων από αρκετές σημαίας, παρακολουθούμε τυχούσες πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από αυτές και ελέγχουμε τη συμμόρφωση των πλοίων με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS